สมุนไพรไทย มีคุณประโยชน์และถือเป็นมรดกทางปัญญาที่สืบทอดกันมาเพื่อคนไทย

ในการใช้สมุนไพรไทยรักษาโรค ต้องมีความเข้าใจถึงส่วนประกอบ และประโยชน์ต่างๆ ก่อนนำไปใช้รักษา บำรุงหรือซ่อมแซมร่างกายส่วนต่างๆ

BACK TO TOP